Google

www.JanJonk.nl
www.Shakespeare-vertaald.nl
Alle 39 toneelstukken en 7 poëzie-teksten van William Shakespeare
vertaald in het Nederlands © Drs. Jan Jonk

Op deze site kunt u alle eerste bedrijven (waarom?) van alle Shakespeare-stukken lezen, vertaald door Jan Jonk. Koning Lear is hier een kleine uitzondering op; deze staat volledig leesbaar alhier. De gedichten komen wel integraal op de site. De originele teksten (de moderne transcripties hiervan), zowel toneelstukken als gedichten, staan volledig online.

Een site met 1.516.173 woorden. Daarom is het mogelijk te zoeken;

Ook kunt u nieuws lezen, of iets achterlaten in het gastenboek.

De tekst van het 16e-eeuws Engels van Shakespeare is zo zuiver mogelijk in hedendaags Nederlands omgezet, met strikt behoud van toon, poŽzievorm en rijmschema's.

Bij het juist lezen van de brontekst heeft de vertaler zich laten leiden door de commentaren bij de gebruikte uitgaven; slechts uiterst sporadisch is hij afgeweken van de interpretatie van kenners van het vroeg-modern Engels. Wat er in de vertaling staat, is hoe dan ook te herleiden tot het oorspronkelijk, al is het taalgebruik bepaald door het taaltraject en de taalvoorkeur van de vertaler. Het gebruikte Nederlands is niet de Noord-Nederlandse Reclame-taal van 1998, met haar vele modernismen en het gebruik van het Nederlandse namaak-Engels; het is ook niet het Hollands van 1998, of het Vlaams; maar de vertaling wil een correct Nederlands zijn in al zijn schakeringen, van kerk tot kroeg, van hof tot schutting, van bed tot bordeel.

William Shakespeare
Shakespeare

Jan Jonk, deze foto is genomen naast het geboortehuis van Shakespeare
Jan Jonk